Onderstaande privacy- en cookyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met SKO-IT, Eektestraat 14, 7575AP Oldenzaal, KvK-nummer 06087404.
Versie: 23 mei 2018 versie 1.4

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en al onze relaties waarmee wij communiceren. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website sko-it.nl als ook bij andere vormen van communicatie (waaronder telefoon, e-mail, WhatsApp, persoonlijk) verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat SKO-IT in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. SKO-IT gebruikt uw persoonsgegevens voor:
• het verlenen van toegang tot onze website;
• het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
• de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
• relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
• het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
• product- en dienstontwikkeling;
• het bepalen van strategie en beleid;
• het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.
• zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot SKO-IT haar relaties en haar medewerkers;
• het verzenden van de nieuwsbrief.
Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
• NAW-gegevens;
• bedrijfsgegevens;
• functie;
• btw-nummer;
• KvK-nummer;
• IBAN-nummer
• geslacht;
• e-mailadres;
• (mobiel) telefoonnummer;
• geboortedatum;
• IP-adres;
• technische browserinformatie;
• cookie ID;
• klik- en surfgedrag;
• social media account;
• gebruikersnamen;
• wachtwoorden;
• logfiles met audit gegevens wie, wanneer heeft ingelogd op systemen of dit heeft geprobeerd;
• Mac-adressen PC’s, telefoontoestellen en andere IT-devices
• Informatie aangeleverd door gebruiker voor supportvragen;
• Vastleggingen van gesprekken met relaties;
• Gebruikgegevens telefonie: met wie, waar, wanneer en hoeveel is gebeld;
• Gebruikgegevens online desktop: wie, wanneer welk programma heeft gebruikt;

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

SKO-IT maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.
In- en uitschakelen van cookies
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.
Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.
Links naar andere websites van derden
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Verwerkersovereenkomst

Indien u gebruik maakt van een hosted dienst van SKO-IT (zoals Online Desktop, virtuele serverinfrastructuur of Online Backup), kan het zijn dat hier een aparte verwerkersovereenkomst voor dient te worden overeen gekomen. Indien er op een bij SKO-IT gehoste server persoonsgegevens worden opgeslagen, vragen wij u ons daarover te informeren. Wij kunnen u dan een voorstel voor een verwerkersovereenkomst doen. Meer informatie over wanneer een verwerkersovereenkomst dient te worden afgesloten, kunt u vinden op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0541-522255 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
U heeft de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
• het laten corrigeren van fouten;
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
• intrekken van toestemming;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
• overdraagbaarheid van gegevens.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Algemene voorwaarden

Tenzij tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn op alle offertes van en opdrachten aan SKO-IT de Algemene Voorwaarden van SKO-IT van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn te downloaden via onze website https://sko-it.nl/algemene voorwaarden. In het kader van privacywetgeving, maken wij u attent op artikel A11. In artikel A11 staan voorwaarden met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens.

Contactgegevens

SKO-IT
Eektestraat 14
7575 AP Oldenzaal
KVK-nummer: 06087404

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Cloudoplossingen MKB 450x300Cloudoplossingen zakelijke dienstverlening 450x300
 • SKO pand 450x300

 • Wil je meer weten over onze security diensten?

  Ik maak graag een afspraak met je!

  Frank Nieuwhuis
  Security consultant

  Ja ik wil security advies


  Al je Microsoft bestanden veilig en regelmatig backuppen?

  Ik regel het graag voor je!

  Rob Brendel
  Accountmanager

  Ja, ik wil graag een proeflicentie van VEEAM Backup voor Office 365 aanvragen


  Wil je meer weten over onze producten en dienstverlening?

  Ik maak graag een afspraak met je!

  Rob Brendel
  Accountmanager

  Ja ik wil advies