Penetration test (pentest) - SKO-IT
…hoe weten we wat onze zwakke plekken zijn?

De penetration test maakt duidelijk hoe het met de bescherming van uw IT staat.

Met een penetration test krijgt u inzicht in de mate waarin uw IT-infrastructuur bestand is tegen aanvallen van buitenaf.  Hierbij kunnen we voor u onverwachte zwakke plekken in de beveiliging bloot leggen.  Een penetratietest is vooral een test van de actuele werking van beveiligingsmaatregelen. Een penetratietest geeft inzicht in de werking van de keten van ingerichte beveiligingsmaatregelen.

Pentest pijlen firewallWe kennen daarnaast ook de uitgebreide security scan, waarbij vooral vanuit een risico-analyse wordt gekeken naar de inrichting, het (technisch) beheer en de algemene IT-controls van de omgeving. Ook kunnen we u helpen met de vulnerability scan (kwetsbaarheden analyse) waarbij de  kwetsbaarheden van systemen door onze IT specialisten voor u in beeld worden gebracht.

Voordat we de penetration test uitvoeren doen we met u een korte inventarisatie om vast te stellen op welk deel van de infrastructuur de test moet plaats vinden. Op een afgesproken moment voeren we de pentest uit. Onze penetratietest simuleert een aanval door hackers. Tijdens dit realistische onderzoek gaan onze security specialisten te werk zoals een hacker dat mogelijk ook zou doen, zonder schade aan te richten. We noemen dit daarom ook wel ethical hacking.

Na afloop van de penetration test ontvangt u van ons een rapportage met daarin de resultaten van het onderzoek. Hierin staat waar de beveiliging afdoende was en op welke plekken door de beveiliging kon worden gebroken.

Snel weten of uw IT wel voldoende beschermd is? Vraag ons om helderheid.

    IT MOET WERKEN! SKO-IT.

    Neem contact op