5.01.2018 | Categorie: Algemeen

Informatiesessie AVG/GDPR

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De wet heeft verregaande consequenties op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens. Wees voorbereid en laat je informeren tijdens de informatiesessie van SKO en partners op 25 januari 2018!

De privacy verordening gaat gelden in de hele Europese Unie (EU) en vervangt daarmee veel nationale wetten over privacy. De AVG ziet er, op straffe van hoge boetes,  sterk op toe dat alle persoonsgegevens beveiligd zijn. Onder persoonsgegevens wordt onder andere alle informatie over individuen verstaan, van achternamen tot e-mailgegevens en IP-adressen.

Lesley Broos website profiel

“Een van de belangrijkste implicaties van de AVG is dat bedrijven proactief moeten kunnen aantonen dat ze compliant zijn. De voorbereidingstijd om dit tijdig voor elkaar te krijgen begint erg kort te worden.” – Lesley Broos

Lesley Broos is advocaat Intellectuele eigendom, ICT-recht & privacy bij KienhuisHoving en tevens universitair docent business law & technology aan de Universiteit Twente. Meer informatie.

AVG/GDPR informatiesessie door SKO en partners: goed voorbereid op de nieuwe wetgeving.

Om onze relaties te helpen bij de voorbereiding van de invoering van de AVG, organiseert SKO in samenwerking met partners een informatiesessie op 25 januari 2018. Gastspreker en advocaat Lesley Broos van KienhuisHoving zal in zijn lezing uitleg geven over de AVG en welke consequenties en verantwoordelijkheden dit onder andere voor organisaties heeft.

Aan de hand van de informatiesessie kan je bepalen welke stappen jouw organisatie nog moet ondernemen. Aanmelden is niet meer mogelijk, neem contact op voor meer informatie.

Contact

sko-it_avgfb

Ken je plichten omtrent de nieuwe privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 heeft iedereen een zogenoemde verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat organisaties moeten kunnen aantonen dat de wet wordt nageleefd. Zo moet je bijvoorbeeld kunnen aantonen waar alle data is opgeslagen, hoe de data beveiligd is en wat er mee wordt gedaan. Is jouw organisatie slachtoffer van een hack? Dan ben je volgens de nieuwe wetgeving verplicht dit te melden. Organisaties die niet voldoen aan de wetgeving riskeren een flinke boete. Deze boete kan oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de jaaromzet.

Programma informatiesessie

Datum: 25 januari 2018
Tijd: 14:00 tot 16:30
Locatie: SKO te Oldenzaal

14:00 inloop
14:15 opening
14:30 Gastspreker Lesley Broos van KienhuisHoving
16:00 Informatie van SKO
16:30 Gelegenheid om vragen te stellen aan onze partners en afsluiting. 

Meer nieuws

Neem contact op